Regionalni centar za okoliš/životnu sredinu za Srednju i Istočnu Evropu (REC) nezavisna je, nepolitička, nestranačka, projektno usmjerena međunarodna organizacija posvećena unapređenju okoliša/životne sredine u Srednjoj i Istočnoj Evropi. REC je osnovan 1990. godine od strane Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Evropske komisije (EC) i Madarske. Potpisnici povelje o osnivanju danas su vlade 31 države, među njima i Bosna i Hercegovina.
Najnovije vijesti

Održavanje manifestacije "Dani Trebižata"
D E T A LJ I

Promocija publikacije Pravilno upravljati vodom i otpadom: sarađivati i jačati svijest i savjest” održana u Banja Luci i Sarajevu
D E T A LJ I

Završni poziv na "7. Europska konferencija o održivim gradovima i mjestima" - Ženeva 2013, Ženeva, Švicarska 17.-19.April 2013.godine
D E T A LJ I

Novo izdanje REC Biltena (zima 2012)
D E T A LJ I

U Banja Luci i Sarajevu održani seminari na temu "Upravljanje otpadom na lokalnom nivou u skladu sa zahtjevima EU"
D E T A LJ I

Bosna i Hercegovina potpisala Međunarodni sporazum o pravnom statusu
D E T A LJ I

7th European Conference on Sustainable Cities & Towns:
17-19 April, 2013 Geneva, Switzerland

Najava konferencije "7. Europska konferencija o održivim gradovima i mjestima" - Ženeva 2013, Ženeva, Švicarska 17.-19.April 2013.godine
D E T A LJ I

Priručnik za praktičnu primjenu Aarhuske konvencije u BiH
D E T A LJ I

Lista projekata odobrenih u okviru Poziva za dodjelu grantova za lokalne inicijative za očuvanje biodiverziteta u Republici Srpskoj
D E T A LJ I

Sprovedena terenska istraživanja u okviru SINFONIE projekta
D E T A LJ I

Održani promotivni sastanci u opštinama Višegrad i Ustikolina u okviru projekta "Mreža lokalnog akcionog planiranja u oblasti biodiveziteta ">
D E T A LJ I


U okviru projekta SEARCH II "Školsko okruženje i zdravlje dišnog sistema djece" izvršena procjena korištenja energije
D E T A LJ I

Održan okrugli sto na temu:"Implementacija trećeg stuba Aarhuske konvencije u Bosni i Hercegovini"
D E T A LJ I

Održan trening za nevladine organizacije na temu: „Implementacija trećeg stuba Aarhuske konvencije: Pravo na pravnu zaštitu, mogućnosti i prepreke njegovog korištenja u praksi u Bosni i Hercegovini
D E T A LJ I

Objavljen poziv za dodjelu grantova za lokalne inicijative za očuvanje biodiverziteta u Federaciji BiH
D E T A LJ I

Započeo 2. program podrške školama i opštinama u okviru projekta "Obrazovanje za održivi razvoj na Zapadnom balkanu"BiH
D E T A LJ I

U Banja Luci i Sarajevu održani seminari na temu:"Opštinske službe za vodu - iskustva i budući razvoj"
D E T A LJ I

Novo izdanje REC Biltena (proljeće 2012)
D E T A LJ I

Novo izdanje REC Biltena (zima - ljeto 2011)
D E T A LJ I

Projekat "Prilike i izazovi javnog učešća i saradnje između NVO i lokalnih samouprava u Bosni i Hercegovini uz EU okolišno zakonodavstvo – program izgradnje kapaciteta"
D E T A LJ I

Novo izdanje REC Biltena (zima 2010-2011)
D E T A LJ I

Aktivnosti u okviru projekta "Obrazovanje za održivi razvoj"
D E T A LJ I

Počela implementacija projekta „Unutrašnje zagađenje zraka u školama i zdravlje: Mreža za promatranje u Europi“
D E T A LJ I

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekti
D E T A LJ I

Posao u REC-u
D E T A LJ I

Arhiva
D E T A LJ I


 

Regionalni centar za okoliš za Srednju i Istočnu Evropu, Ured u Bosni i Hercegovini 2002, Webmaster